Třídní vzdělávací program - Levandulová třída

Tajuplný kufr Myšáka Levandera

V levandulové třídě jsme přivítali nového kamaráda, Myšáka Levandera, který k nám do školky zavítal přímo z levandulového pole. Společně s Myšákem budeme celý školní rok poznávat svět kolem nás i sami sebe a nacházet tak odpovědi na nejrůznější otázky. Každý den prozkoumáme Myšákův tajuplný kufr, jenž nám pomůže u dětí rozvíjet přirozenou fantazii a chuť objevovat, bádat a učit se novým věcem. Chceme, aby se pro děti školka stala druhým domovem, kde se nebudou bát požádat o pomoc, když si s něčím nebudou vědět rady, a kde se budou cítit dobře a bezpečně. S využitím metodiky Dobrý začátek, jejímž principem je pozitivní zpětná vazba, budeme rozvíjet sociální a emoční vnímání dětí.

Myšák miluje přírodu, proto se zaměříme na environmentální oblast a budeme trávit hodně času venku, především na naší úžasné zahradě, která nám dává veliký prostor k pohybu,  a kde můžeme zapojit všechny naše smysly při zkoumání přírody. V naší nové dílně budeme rozvíjet jemnou motoriku, ale také poznávat vlastnosti jednotlivých materiálů a naučíme se zacházet s jednoduchým nářadím a náčiním.

Levander není jen náš nový kamarád, ale i velký cestovatel, se kterým se vydáme do světa. Zážitky si budeme zapisovat a zakreslovat do cestovního deníku, který si každý pátek vezme některý z kamarádů na víkend domů, aby mohl s rodiči zaznamenat zážitky, o které se ve školce podělí s ostatními kamarády. Přirozeně se tak učíme vzájemnému naslouchání, trpělivosti a rozvoji komunikačních dovedností a prosociálnímu chování.

Nový komunikační systém MŠ - TWIGSEE
Inspekční zpráva ČŠI
Projekt OP JAK Podpora škol