22. mateřská škola Plzeň

Naší vizí je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

Školka hrou
Naše mateřská škola ověřuje v praxi didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy. Využívá moderní technologie k aktivitám, které podporují komunikaci, aktivní myšlení a zkoumání přírody.