Úřední deska

Povinně zveřejňované informace o subjektu 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace GDPR
zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti
v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.