Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   
Název 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování viz zřiz. listina
Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 3
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Kontakty
Případné platby lze poukázat 56033311/0100 - Školné
12831311/0100 - Stravné Z. Wintra 19
13236311/0100 - Stravné Mánesova 67
Stravné nám. Míru 4
Identifikační číslo školy (IČ) 70940924
Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
Dokumenty
Zřizovací listina
Rozpočet
Školní vzdělávací program
Žádosti o informace Místo a způsoby podání
Příjem podání a podnětů Viz. Kontakty
Postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci.
Předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.
Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad Dosud nebylo řešeno
Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva