Školní jídelna

Jídla pro děti jsou připravována v souladu se stravovacími předpisy a normami. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly: dopolední svačinka 8:15 - 9:15; oběd 11:30 – 12:15; odpolední svačinka 14:15 – 15:15. Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, po celý den mají děti možnost se napít – třídy jsou vybaveny nerezovými termonádobami, kde se děti samy obsluhují.

Stravování dětí zajišťuje 10. školní jídelna Plzeň, nám.Míru 4, příspěvková organizace. Bližší informace, výše stravného na:
www.jidelna-bory.cz - školní stravování.

nám. Míru 4
Projekt OP JAK Podpora škol
Projekt Národní plán obnovy