Základní informace

Mateřská škola má kapacitu 52 dětí. Využívá prostory II. patra zrekonstruované budovy, ve které se kromě mateřské školy nachází také školní družina 10. základní školy Plzeň a také 10. školní jídelna Plzeň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy.
Ve II. patře jsou 2 třídy, jídelna, ložnice, šatny, sociální zařízení, kancelář - sborovna, kabinety a kuchyňka pro zaměstnance.
O čisté a příjemné prostředí se zde stará uklízečka paní Andrea Vomáčková.
Mateřská škola má v blízkosti budovy vlastní školní zahradu vybavenou novými herními prvky.

1.TŘÍDA
učitelky
Marcela Salfická, zástupkyně ředitelky
Lucie Bošková

2.TŘÍDA
učitelky
Alena Krocová
Barbora Sutová
Květa Pošvářová, asistentka pedagoga

třídní vzdělávací program

třídní vzdělávací program


Provozní doba
Naše budova je otevřená od 6:30 do 16:30.
Ráno se děti scházejí do 8:00, stejně tak do 8:00 mohou být děti omlouvány. Vyzvedvání dětí funguje od 12:15 do 12:30 a od 14:15 do 16:30.

nám. Míru 4
Informace k zápisům do mateřské školy na školní rok 2020/2021
Termíny zápisů do 1. tříd základních škol v Plzni na školní rok 2020/2021
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření MŠ
Jak mluvit s dětmi o koronaviru
Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání
Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ od 12.3.2020
Informace pro občany o koronaviru - vícejazyčný leták
Projekt OP VVV Podpora škol