Základní informace

Mateřská škola má kapacitu 52 dětí.
Využívá prostory II. patra zrekonstruované budovy, ve které se kromě mateřské školy nachází také školní družina 10. základní školy Plzeň a také 10. školní jídelna Plzeň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců naší mateřské školy na tomto pracovišti.
Ve II. patře jsou 2 třídy - mateřídoušková pro mladší děti a heřmánková pro starší děti, jídelna, ložnice, šatny dětí, sociální zařízení, kancelář - sborovna, kabinety a kuchyňka pro zaměstnance.
O čisté a příjemné prostředí se zde stará uklízečka paní Andrea Vomáčková, která také vydává dětem čerstvé a chutné svačinky a obědy.
V blízkosti budovy je vlastní školní zahrada vybavená novými herními prvky - sestava se skluzavkou Drak, malá lezecí stěna s lanovým prvkem, pískoviště, kreslící tabule.

MATEŘÍDOUŠKOVÁ TŘÍDA
učitelky
Marcela Salfická, zástupkyně ředitelky
Isabella Štiaková
Simona Škorpilová, asistentka pedagoga

HEŘMÁNKOVÁ TŘÍDA
učitelky
Barbora Sutová
Bc. Miroslava Hajžmanová
 

třídní vzdělávací program

třídní vzdělávací program


Provozní doba
Naše budova je otevřená od 6:30 do 16:30.
Ráno se děti scházejí do 8:00, stejně tak do 8:00 mohou být děti omlouvány. Vyzvedvání dětí funguje od 12:15 do 12:30 a od 14:15 do 16:30.

nám. Míru 4
Projekt OP JAK Podpora škol
Projekt Národní plán obnovy