Základní informace

Mateřská škola má kapacitu 52 dětí. Využívá prostory II. patra zrekonstruované budovy, ve které se kromě mateřské školy nachází také školní družina 10. základní školy Plzeň a také 10. školní jídelna Plzeň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy.
Ve II. patře jsou 2 třídy, jídelna, ložnice, šatny, sociální zařízení, kancelář - sborovna, kabinety a kuchyňka pro zaměstnance.
O čisté a příjemné prostředí se zde stará uklízečka paní Andrea Vomáčková.
Mateřská škola má v blízkosti budovy vlastní školní zahradu vybavenou novými herními prvky.

MATEŘÍDOUŠKOVÁ TŘÍDA
učitelky
Marcela Salfická, zástupkyně ředitelky
Karolína Machuldová

HEŘMÁNKOVÁ TŘÍDA
učitelky
Barbora Sutová
Bc. Miroslava Hajžmanová
Martina Noháčková, asistentka pedagoga
 

třídní vzdělávací program

třídní vzdělávací program


Provozní doba
Naše budova je otevřená od 6:30 do 16:30.
Ráno se děti scházejí do 8:00, stejně tak do 8:00 mohou být děti omlouvány. Vyzvedvání dětí funguje od 12:15 do 12:30 a od 14:15 do 16:30.

nám. Míru 4
Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/2023
Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023
Projekt OP VVV Podpora škol