Třídní vzdělávací program - Mateřídoušková třída

S želvami na lodi Poznání

Jsme třída plná 3-5ti letých dětí, které si rády hrají a poznávají nové věci. S naší lodí Poznání budeme plout na vlnách spolu s plyšovými kamarády – Želvákem a Bourákem a přistávat na ostrovech, které cestou potkáme (ostrov kamarádství, barevný ostrov…). Společně vymyslíme a vyrobíme vlajku ostrova a na ostrově budeme poznávat jeho život, zkoumat, bádat a nacházet odpovědi na otázky, které nás napadnou.

Pozorováním a vnímáním okolí nebudeme lhostejní k lidem, věcem a situacím, se kterými se mohou děti v životě setkat. Respektováním individuálních potřeb dětí budeme posilovat jejich zdravou sebedůvěru a tím podporovat celkový rozvoj dítěte. Dostatečným prostorem pro volnou hru chceme rozvíjet dětskou fantazii a rozšiřovat slovní zásobu. Celým tématem povedeme děti k úctě a toleranci mezi sebou navzájem.

Nový komunikační systém MŠ - TWIGSEE
Inspekční zpráva ČŠI
Projekt OP JAK Podpora škol