Třídní vzdělávací program - Mateřídoušková třída

Dobrodružství kocoura Felixe a myšky Amálky
 
Kocour Felix a myška Amálka jsou plyšoví kamarádi, se kterými budeme společně prožívat spoustu nových, krásných a pohádkových příhod. Budeme poznávat přírodu a její proměny, budeme se dívat kolem sebe, vnímat své okolí a snažit se nebýt lhostejní k lidem, věcem, zvířatům a situacím, se kterými se mohou děti v životě setkat. Respektováním individuálních potřeb dětí budeme posilovat jejich zdravou sebedůvěru a tím podporovat celkový rozvoj dítěte. Dostatečným prostorem pro volnou hru chceme rozvíjet dětskou fantazii a rozšiřovat slovní zásobu. Povedeme děti k úctě a toleranci mezi sebou navzájem.

Odborná doporučení schválená epidemiologickou skupinou MZ - od 15.9.2020 - pro školy a rodiče
Koronavirus - mimořádné opatření od 10.9.2020
Projekt OP VVV Podpora škol