Třídní vzdělávací program - Heřmánková třída

Tajemný svět za branou
 
V letošním školním roce budeme cestovat tajemnou branou, která nám umožní cestovat prostorem i časem a vydáme se do hlubin dětské fantazie. Zaměříme se na rozvoj řečových dovedností, mluveného projevu a představivosti dětí. Společně s dětmi, dle jejich zájmu a potřeb, budeme plánovat výpravy za naši bránu a objevovat, zkoumat a prožívat vše, co nás potká. Tempo přizpůsobíme potřebám třídy. Zaměříme se na integraci dětí jiných národností do naší třídy, rozvoj prosociálního chování a návyků a podporu přátelského klima ve třídě.

Nový komunikační systém MŠ - TWIGSEE
Inspekční zpráva ČŠI
Projekt OP JAK Podpora škol