Třídní vzdělávací program - Heřmánková třída

Havran Hubert a jeho kamarádi

Letošním školním rokem nás bude provázet náš moudrý kamarád a rádce Havran Hubert a jeho kamarádi - Mazlenka a Kabrňák. Budou s námi při většině činností, budou nás sledovat, povzbuzovat a podporovat. Společně budeme poznávat svět kolem nás častými pobyty venku a výlety do přírody. Umožníme dětem poznávat přírodu všemi smysly. Budeme se letos více zaměřovat na polytechnickou výuku a zručnost dětí.
Zaměříme se na integraci dětí jiné národnosti do kolektivu, rozvoj prosociálního chování a návyků a upevňování kamarádských vztahů.

Odborná doporučení schválená epidemiologickou skupinou MZ - od 15.9.2020 - pro školy a rodiče
Koronavirus - mimořádné opatření od 10.9.2020
Projekt OP VVV Podpora škol