Třídní vzdělávací program - 2. třída

Putujeme do říše skřítků a víl

V tomto školním roce zavítáme do říše skřítků, víl a přírodních bytostí. Budou nás navštěvovat ve školce, předávat nám svá tajemství a své znalosti. Budeme se od sebe vzájemně učit kamarádství, toleranci, lásce k přírodě a vzájemné pomoci.
Budeme společně poznávat a objevovat svět kolem nás.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ školní rok 2020/2021
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření MŠ
Projekt OP VVV Podpora škol