Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Helena Stránská
Kuchařka: Růžena Hrubá

Aktuální jídelní lístek na tento týden.


Jídla pro děti jsou připravována v souladu se stravovacími předpisy a normami. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly: dopolední svačinka 8:15 - 9:15; oběd 11:30 – 12:15; odpolední svačinka 14:15 – 15:15. Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, po celý den mají děti možnost se napít – třídy jsou vybaveny nerezovými termonádobami, kde se děti samy obsluhují.

Výše stravného od 1.9.2022:

Děti 3-6 let   přesnídávka 11 Kč   oběd  22 Kč  svačina 10 Kč  pitný režim 4 Kč  celkem 47 Kč
Děti 7-10 let  přesnídávka 12 Kč  oběd 27 Kč   svačina 11 Kč pitný režim 4 Kč  celkem 54 Kč
Mánesova 67
Projekt OP JAK Podpora škol
Projekt Národní plán obnovy