Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Helena Stránská
Kuchařka: Růžena Hrubá

Aktuální jídelní lístek na tento týden.


Jídla pro děti jsou připravována v souladu se stravovacími předpisy a normami. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly: dopolední svačinka 8:15 - 9:15; oběd 11:30 – 12:15; odpolední svačinka 14:15 – 15:15. Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, po celý den mají děti možnost se napít – třídy jsou vybaveny nerezovými termonádobami, kde se děti samy obsluhují.

Výše stravného:

Děti 3-6 let   přesnídávka 9 Kč   oběd  19 Kč  svačina 8 Kč  pitný režim 4 Kč  celkem 40 Kč
Děti 7-10 let  přesnídávka 12 Kč  oběd 24 Kč   svačina 9 Kč  celkem 45 Kč včetně pitného režimu
Mánesova 67
Informace k zápisům do mateřské školy na školní rok 2020/2021
Termíny zápisů do 1. tříd základních škol v Plzni na školní rok 2020/2021
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření MŠ
Jak mluvit s dětmi o koronaviru
Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání
Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ od 12.3.2020
Informace pro občany o koronaviru - vícejazyčný leták
Projekt OP VVV Podpora škol