Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Helena Stránská
Kuchařka: Alena Kalbáčová


Aktuální jídelní lístek na tento týden.

Jídla pro děti jsou připravována v souladu se stravovacími předpisy a normami. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly: dopolední svačinka 8:15 - 9:15; oběd 11:30 – 12:15; odpolední svačinka 14:15 – 15:15. Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, po celý den mají děti možnost se napít – třídy jsou vybaveny nerezovými termonádobami, kde se děti samy obsluhují.

Výše stravného:

Děti 3-6 let   přesnídávka 8 Kč   oběd 16 Kč   svačina 7 Kč   pitný režim 4 Kč   celkem 35 Kč 
Děti 7-10 let  přesnídávka 9 Kč  oběd 19 Kč   svačina 8 Kč   pitný režim 4 Kč   celkem 40 Kč
Z. Wintra 19
Projekt OP VVV Podpora škol
Projekt „Vodou k životu“
Zápis dětí na školní rok 2019.2020