Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Helena Stránská
Kuchařka: Alena Kalbáčová


Aktuální jídelní lístek na tento týden.

Jídla pro děti jsou připravována v souladu se stravovacími předpisy a normami. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly: dopolední svačinka 8:15 - 9:15; oběd 11:30 – 12:15; odpolední svačinka 14:15 – 15:15. Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy, po celý den mají děti možnost se napít – třídy jsou vybaveny nerezovými termonádobami, kde se děti samy obsluhují.

Výše stravného od 1.9.2022:

Děti 3-6 let   přesnídávka 11 Kč   oběd 22 Kč   svačina 10 Kč   pitný režim 4 Kč   celkem 47 Kč 
Děti 7-10 let  přesnídávka 12 Kč  oběd 27 Kč  svačina 11 Kč pitný režim 4 Kč  celkem 54 Kč
Z. Wintra 19
Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024
Zvláštní zápis do MŠ určený výhradně pro ukrajinské děti - informace k zápisu
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ pro ukrajinské děti
Kritéria pro přijetí do MŠ - pro ukrajinské děti
Projekt OP JAK Podpora škol