Třídní vzdělávací program - Sedmikrásková třída

Dobrodružství zajíčka Chlupáčka Ušáčkového

Naši třídu budou v letošním roce provázet příběhy oříškového zajíčka z knihy Hádej, jak moc tě mám rád. Děti se naučí poznávat přírodu všemi smysly, pozorovat změny v přírodě, prožívat veselé dny s kamarády, poznají, jak mohou pomáhat ostatním a jak je v životě důležité mít rád. Při činnostech budeme využívat naši zahradu ke hrám, zkoumání i pozorování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě. Budeme využívat interaktivní pomůcky, logopedické hry a knihy, pomůcky Hejného hravé matematiky a při tvořivých činnostech budeme nabízet dětem netradiční materiály a rozvíjet jejich fantazii. Budeme podporovat děti v oblastech, ve kterých potřebují pomoci a také v oblastech, ve kterých vynikají.

Nový komunikační systém MŠ - TWIGSEE
Inspekční zpráva ČŠI
Projekt OP JAK Podpora škol