Třídní vzdělávací program - Sedmikrásková třída

Příběhy Sedmikráskové víly

Naši třídu v letošním roce provoní sedmikrásková víla svými příběhy. Víla při svém putování celým rokem potká své kamarádky – zahradní, lesní, pohádkovou, vodní, luční vílu a zimní královnu. Děti pro naše víly vymyslí jména, seznámí se s jejich domovem a najdou vílí poklady. Víly děti naučí poznávat kouzelný svět, poznávat přírodu všemi smysly, pozorovat změny v přírodě a prožívat veselé dny s kamarády. Budeme rozvíjet pohybové dovednosti dětí, jemnou motoriku, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, řečové dovednosti a osobnost dětí. Při činnostech budeme využívat naši zahradu ke hrám, zkoumání i pozorování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě. Budeme využívat interaktivní pomůcky, logopedické hry a knihy, pomůcky Hejného hravé matematiky a při tvořivých činnostech budeme nabízet dětem netradiční materiály a rozvíjet jejich fantazii. Využijeme diagnostiku I-Sophi a Klokanův kufr a budeme podporovat děti v oblastech, ve kterých potřebují podpořit nebo naopak více rozvinout jejich talent a nadání. Metodou Dobrý začátek se budeme snažit rozvíjet sociální a emoční vnímání dětí.

Projekt OP VVV Podpora škol